Werkgroep Energietransitie Gasteren

Wij zijn met z’n allen verantwoordelijk voor het doorgeven van een gezonde, veilige en leefbare wereld  aan de komende generaties. En al kunnen we niet de wereld veranderen, we kunnen wel ons eigen kleine stukje aarde veranderen; ons huis, ons dorp en onze nabije omgeving. Het streven van de werkgroep energietransitie is om heel Gasteren in 2030 vrij van fossiele energie te krijgen. Daarbij gaan we er vanuit dat we dit doen in gezamenlijkheid en dat er wordt gekeken waar we elkaar kunnen ondersteunen.

Door de voortdurende klimaatverandering en de stijging van de benzine en gasprijzen is er geen beter moment dan nu om gezamenlijk de overstap te maken. Natuurlijk gaat dat niet van de ene dag op de andere en ook zal de één voorop lopen, terwijl de ander er nog niet mee bezig is. Daar zullen we rekening mee moeten houden maar dat maakt het streven niet anders.

De werkgroep WEG

De werkgroep energietransitie Gasteren (WEG) bestaat vanaf juni 2022 en heeft op dit moment de volgende leden: Bert van der Linde, Paul Berndsen, Wilma Dijk, Annemiek de Bie, Peter Slor, Arnold Tang en Iris Koffijberg (samenroeper).

We houden ons bezig met drie onderwerpen:

 • Besparen
 • Opwekken
 • Opslaan

‘Besparen en opwekken’, zijn de onderwerpen voor de kortere termijn. ‘Energie opslaan’ voor de lange termijn.

 • Besparen, daar begint het mee.
  Als je minder fossiele energie verbruikt, scheelt dat meteen in de uitstoot van broeikasgas en ben je financieel beter af, zeker als je energiecontract ongunstig is geworden! Maar ook geldt: als je minder energie nodig hebt wordt het volledig zelf opwekken beter haalbaar. Besparen is vooral iets voor de individuele huishoudens en doe je met name door gedragsverandering en isolatie van de woning.
 • Opwekken
  Voor de hand ligt het opwekken met zon-energie op je eigen dak, maar we onderzoeken ook de mogelijkheid en wenselijkheid van gezamenlijk opwekken met zon-energie (niet iedereen heeft immers een geschikt dak) en andere energiebronnen als windenergie en groen gas.
 • Energie opslaan
  Dit is een belangrijk onderwerp want wat hebben we aan alle opgewekte zonne-energie als we die niet kunnen opslaan om pas te gebruiken als de zon niet schijnt of in de winter.  Als werkgroep verdiepen we ons in mogelijkheden, de kosten en de subsidies. We kijken vooral of we gezamenlijk als dorp, als eventuele dorpscoöperatie of samen met andere dorpen (bijvoorbeeld Anloo, Rolde en/of Eext) hierin kunnen optrekken. We volgen nauwlettend de technische ontwikkelingen op dit vlak.

Tip van de redactie: Hou de speciale pagina in de gaten van de werkgroep met in de nabije toekomst nog meer informatie over het project, te bereiken via het bovenste menu op onze site, onder de kop ‘Dorpsleven’.