Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen die door de algemene ledenvergadering worden benoemd uit de leden van de vereniging. Volgens de statuten van de vereniging (laatstelijk gewijzigd op 8 juli 2004) worden bestuursleden gekozen voor een periode van drie jaar en zijn ze voor ten hoogste één opvolgende periode herkiesbaar.

Sinds de jaarvergadering van 2021 is de bestuurssamenstelling als volgt:

Voorzitter: Gert Hilbolling, Oosteinde 9, 9466PA Gasteren
E: gerthilbolling@me.com
Inmiddels woon ik al ruim 20 jaar in Gasteren. Ik ben 1956 geboren in Gieten. In oktober vorig jaar heb ik de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, maar mijn werk als interimdirecteur in het onderwijs bevalt zo goed dat ik voorlopig nog niet wil stoppen. Ik ben mijn loopbaan begonnen als leraar middelbaar onderwijs, maar na 2 jaar overgestapt naar het basisonderwijs, eerst als leraar, later als directeur. Getrouwd met Margriet en heb drie volwassen kinderen.

 

Secretaris: Petra van der Zanden, Bosakkers 2, 9466PN Gasteren
E: dorpsbelangengasteren@outlook.com
Ik ben Petra van der Zanden en ik woon sinds 2017 in Gasteren. Dat doe ik samen met mijn partner, Ron aan de Bosakkers. Onze zoon woont in Enschede op kamers. De meeste voetstappen heb ik ondertussen gezet op het zandpad naast ons huis, want wandelen is mijn hobby. In het bestuur van Dorpsbelangen ben ik secretaris en je kunt mij altijd bereiken via de mail <dorpsbelangengasteren@outlook.com>. Ik probeer de bewoners van Gasteren goed op de hoogte te houden door regelmatig een nieuwtje vanuit ons bestuur op InGasteren te plaatsen.

 

Penningmeester: Iris Koffijberg, De Hoek 9, 9466PC Gasteren
E: iris.koffijberg@gmail.com
Ik woon sinds september 2017 in Gasteren en ik zit sinds 2018 als penningmeester in het bestuur van Dorpsbelangen. Ik ben getrouwd met Pieter, we hebben twee poezen en drie kippen. Ik heb een eigen massagepraktijk aan huis en ik maak abstracte waterkunstwerken. Sinds kort ben ik als vrijwilliger actief als energiecoach en warmtescanner.

 

Bestuurslid: Jeannet Reinders, Brink 7, 9466PE Gasteren
E: jjeannetreinders@gmail.com
Ik ben Jeannet Reinders en lid van het bestuur van Dorpsbelangen Gasteren. We wonen op de Brink in het ouderlijk huis van mijn echtgenoot Harm, die hier geboren en getogen is. Mijn reden om in het bestuur te stappen is dat ik graag iets voor het dorp wil doen en de verbinding wil zoeken tussen “oud” en “nieuw” Gasteren. Wil je iets kwijt aan het bestuur, kom gerust langs! Mailen, bellen of appen mag ook (via 06-13803517), ik beloof dat ik het meeneem naar de volgende vergadering.

 

Bestuurslid: Pauline Hellema, Gagels 15, 9466PJ Gasteren
E: phellema@xs4all.nl
In 1997 ben ik samen met Henk vanuit Peize naar Gasteren verhuisd. In mijn werkzame periode was ik radiodiagnostisch en therapeutisch laborante in verschillende ziekenhuizen in meerdere steden in het land. Mijn hobby is fotografie, ik ben lid van de fotoclub in Gieten. Zolang ik nog over sloten kan springen (met hulp van de andere lopers) ben ik actief bij de Weidevogelbescherming groep Gasteren. Wat mij bindt aan Gasteren is de mooie omgeving, waarin je prachtig kunt wandelen en fietsen. En de activiteiten die er in het dorp zijn, zodat je een band krijgt met de bewoners.

 

Bestuurslid: Yentl du Pon, (per 1 november 2023: Bosakkers 23, 9466PP Gasteren)
E: ydupon@hotmail.nl
Ik ben op mijn twaalfde in Gasteren komen wonen en na een periode te hebben gestudeerd in de randstad heb ik besloten om mij te settelen in ons mooie Gasteren. Omdat ik mij graag bezighoud met mijn omgeving, maar vooral de mensen in mijn omgeving heb ik mij aan mogen sluiten bij Dorpsbelangen. Daarnaast ben ik actief bij de “activiteitencommissie” de Kartrekkers. Ik ben graag druk bezig en hoop met deze verschillende samenwerkingen een fantastische omgeving te creëren voor iedereen. Ik werk fulltime bij een advocatenkantoor als juridisch ondersteuner en in mijn vrije tijd kun je mij vinden op de hockeyclub te Assen of dwarrel ik rond bij mijn vrienden in de buurt. Mocht je iets kwijt willen of je hebt leuke ideeën voor activiteiten, neem gerust contact met mij op!