Alarmeringssysteem ‘HartslagNu’

Hoe werkt dit?

Bij een telefonische 1-1-2 melding van een mogelijke hartstilstand stuurt de Meldkamer Ambulancezorg twee ambulances naar het slachtoffer en wordt het alarmeringssysteem ‘HartslagNu’ automatisch geactiveerd.

Dit systeem zoekt een aantal burgerhulpverleners van wie het woonadres het dichtst bij het adres van het slachtoffer ligt. Het systeem stuurt d.m.v. een SMS 1/3 van de opgeroepen burgerhulpverleners rechtstreeks naar het adres van het slachtoffer om de reanimatie te starten en 2/3 van de opgeroepen burgerhulpverleners wordt d.m.v. een SMS gevraagd de AED op te halen en daarmee naar het adres te gaan.

MELDT U OOK AAN ALS BURGERHULPVERLENER IN GASTEREN!

Om inzetbaar te zijn als burgerhulpverlener dient u oproepbaar te zijn via uw mobiele telefoon, u dient te beschikken over de basale kennis van reanimatie en te weten hoe u een AED bedient. De Vereniging Dorpsbelangen organiseert hiervoor regelmatig cursussen.
Speciaal voor deze groep hulpverleners: lees ook onderstaand artikel ‘Tips voor burgerhulpverleners’; hierin staat o.a. aangegeven hoe u zich inschrijft en hoe lang een cursus geldig blijft.

Wilt meer informatie of wilt u zich aanmelden?
Neem contact op met het secretariaat van Dorpsbelangen via dorpsbelangengasteren@outlook.com.