Het Ubbink-bos ligt ten oosten van Gasteren, tussen de zuides en de weg naar Anloo, vlak buiten het dorp. Het is niet alleen een schitterend wandelgebied met verrassende bosbeelden en een rijke natuur, het levert ook diverse klimaatneutrale producten. De familie Ubbink beheert dit bos. Kort na de oorlog begonnen drie broers Ubbink een strookje hei te bebossen: de huidige douglassen die bijna dertig meter hoog zijn. Intussen heeft de Stichting de eigendom verworven van alle percelen bos en bepaalt de Stichting het beheer. Dat beheer wordt gekenmerkt door:

  •  het zoveel mogelijk benutten en ondersteunen van natuurlijke processen
  •  het openstellen van het bos voor wandelaars
  •  de verkoop van hout – het produkt hout is een belangrijke financiële drager van het bos. Het bos levert brandhout en diverse sortimenten rondhout: van paaltjes en heipalen tot zaaghout.

Inlichtingen bij de bestuursleden:

  • Harm Oterdoom , voorzitter; tel: 0320-281369; mail: harm.oterdoom@aandedrentscheaa.nl
  • Marten Ubbink , secretaris-penningmeester; tel 055-5226168.
  • Hermie Ubbink , lid; tel: 0224-215285.
  • Hans Ubbink, lid; tel: 0598-322445.

Aanvullende informatie: het gebied van en rondom het Ubbink-bos is het meest bekend van de opgravingen aan enkele van de vele grafheuvels door prof. van Giffen van de Rijksuniversiteit Groningen eind jaren 30 van de vorige eeuw. De aanleiding hiervoor was een vondst van twee urnen op 27 juli 1931. Bij de opgravingen werden lijkkisten, menselijke crematieresten en potscherven gevonden. Daarnaast werd ook een urnenveld van wel tweehonderd bij vijftig meter blootgelegd.

Wilt u meer weten over Ubbink-bos, kijk dan op de volgende website: www.aandedrentscheaa.nl

Bron: H. Hellema: Gasteren (2004)

Foto’s: familie Ubbink.