Rabo ClubSupport 2023: bedankt voor jullie steun – update

Dit jaar deden weer vier Gasterense verenigingen mee aan de jaarlijkse Rabo ClubSupport-actie. Naast IJsvereniging Wintervreugd, Dorpshuis de Gasterije en Sportvereniging de Rietvogels was dit jaar ook Vereniging Dorpsbelangen vertegenwoordigd. Na het uitbrengen van de stemmen waren de opbrengsten als volgt:

  • Vereniging Dorpsbelangen:  € 250 – 19 stemmen
  • De Rietvogels:                    € 250 – 23 stemmen
  • Wintervreugd:                    € 256 – 24 stemmen
  • De Gasterije:                      € 359 – 32 stemmen

Deze bedragen werden verkregen doordat leden van de Rabobank Assen en Noord Drenthe hun stem hadden uitgebracht op onze verenigingen. De Rabobank had landelijk haar prijzenpot verhoogd met €125.000 vanwege haar 125 jarig bestaan; daardoor was er iets meer dan 15 miljoen euro beschikbaar om te verdelen over plaatselijke verenigingen/stichtingen.

Elk lid van de Rabobank kon 3 stemmen uitbrengen op een of meer van de deelnemende verenigingen/stichtingen; maximaal 1 per club. Dit resulteerde voor Gasteren in de bovenstaande bedragen.
De Rabo-bank had besloten om kleine verenigingen extra te steunen door een minimumbedrag van €250 toe te kennen, waardoor de totaalopbrengst voor de Gasterse clubs bijna €200 groter was dan vorig jaar. Voor ons als kleine verenigingen is dit resultaat zeer de moeite waard en we zijn er dan ook heel blij mee.
Hartelijk dank voor het stemmen op ons!

En natuurlijk hartelijk dank aan de Rabobank voor hun prachtige initiatief.

Bestedingsdoelen:
Vereniging Dorpsbelangen Gasteren:
Activiteiten in Gasteren zoals de in- en ontspanningsweek en de reanimatietraining en het onderhoud van de AED.
Sportvereniging de Rietvogels:
Wij willen graag meer laagdrempelige sportieve activiteiten aanbieden voor zowel jong als oud. Dit hebben we afgelopen jaar al met succes gedaan voor de basisschoolleeftijd (2x een clinic in een vakantie). Nu zijn ook oudere deelnemers aan de beurt, bijvoorbeeld met dynamic tennis of ouderen fit.
IJsvereniging Wintervreugd:
We willen een nieuwe vlonder aanleggen voor de ijskantine en naar de baan. De oude is niet meer veilig en heeft last van houtrot.
Stichting Dorpshuis Gasteren (De Gasterije):
Vervanging van de vloerbedekking die gebruikt wordt tijdens evenementen in de sportzaal. Als er andere activiteiten zijn dan sport wordt de sportvloer afgedekt om deze te beschermen. De huidige vloerbedekking is ca 25 jaar oud en nodig aan vervanging toe.

Iris Koffijberg, Harm van Rhee, Jan Woltman en Klaasje Hollander, penningmeesters van
Vereniging Dorpsbelangen, IJsvereniging Wintervreugd, dorpshuis de Gasterije en sportvereniging de Rietvogels.