Notulen jaarvergadering Dorpsbelangen 31 augustus j.l.

Op dinsdagavond 31 augustus j.l. vond de jaarvergadering plaats van Stichting Dorpsbelangen Gasteren.

Met ongeveer 30 aanwezigen werd er constructief vergaderd.

Voor het verslag van de jaarvergadering klik hier.