En de winnaar is……?

Besteding van het overgebleven geld van de glasvezelaanleg.

Welk ingebrachte idee is het beste?

De top 3 is bepaald.

Het bestuur van Stichting Dorpsbelangen heeft hier zoals in de notulen van de jaarvergadering werd aangegeven op 6 september j.l. over vergaderd.

En de winnaar is….

de werkgroep Energietransitie!

De ideeën van de werkgroep Energietransitie konden rekenen op massale steun van de aanwezigen tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelangen. Dit betekent dat een deel van het geld dat is overgebleven vanuit de glasvezelaanleg naar deze werkgroep gaat.

Het betreft een bedrag van €1659,82. De begroting van de werkgroep laat geld in haar begroting over dat besteed kan worden aan een veilige schommel voor het speeltuintje aan de Zandkampen.