Laat je stem horen tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Dorpsbelangen!

Op woensdag 31 augustus om 19.30 uur in het Dorpshuis houdt de Vereniging Dorpsbelangen haar jaarlijkse ledenvergadering.
Wil iedereen die aanwezig wil zijn bij de jaarvergadering zich van tevoren opgeven: dorpsbelangengasteren@outlook.com?

De agenda voor de vergadering ziet er als volgt uit:

 

 

Voor de pauze:

– jaarverslag 2021 (hier te downloaden: Jaarverslag 2021)
– jaarrekening (hier te downloaden: jaarrekening 2021) en toelichting 2021 (hier te downloaden: TOELICHTING JAARREKENING 2021)
– nieuwe bestuursleden
– gezocht nieuw kascommissielid
– besteding van overgebleven geld glasvezelaanleg, welk idee is het beste?

Vind je dat het geld besteed moet worden aan:
* AED-trainingen, onderhoud en reservering AED?
* bloembollen in het dorp?
* energiebesparing en duurzaamheid?
* verdelen over alle verenigingen?

Na de pauze:

De beleidsmedewerker Verkeer en Vervoer van de gemeente Aa en Hunze wil graag horen wat onze ideeën zijn over het verbeteren van de verkeerssituatie in Gasteren.