Heidebeheerders weer aan het werk

De Werkgroep Natuurbeheer Gasteren heeft na de zomerstop (mede i.v.m. het vogelbroedseizoen) de werkzaamheden weer hervat.

Met de eerste operatie (februari – april) hebben we een flink deel van de hei ten oosten van de Schipborgerweg netjes opgeschoond. Daar kon je toen de hei weer in z’n oorspronkelijke pracht waarnemen. Dat we deze zomer buitengewoon groeizaam weer hebben gehad is nu goed te zien. Hier en daar is een deel van de gesnoeide vogelkers al weer aardig uitgelopen. Een beetje frustrerend misschien, maar daar waren we ook wel op voorbereid. Gelukkig zijn ook hele delen mooi gebleven.

Bij de evaluatie in april is besloten om na de vakantie een start te maken met het opschonen van het gebied tussen de ijsbaan en de Oudemolenseweg. Ook daar heeft de ‘verbossing’ behoorlijk toegeslagen. Hier gaat de werkgroep zich het komende seizoen op te concentreren. Maar we blijven ook actief op het eerste terrein, o.a. met het weer snoeien van teruggekomen vogelkers, het verwijderen van achtergebleven stobben, het hier en daar eggen/klepelen van stukken, en het rooien van enkele bomen.

In samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe is een voorlopig beheerplan voor het gebied opgesteld. Enerzijds als leidraad voor de vrijwilligers van de werkgroep, maar ook voor overleg met grondeigenaren en mogelijke geldschieters. Want naast het snoeien, rooien en handmatig plaggen door de vrijwilligers worden daarin ook maatregelen voorzien als maaien, eggen/klepelen en het begrazen door een gescheperde kudde schapen. En dat gebeurt deels door ‘aannemers’ die dat niet voor niets doen. Na vaststelling van het beheerplan wordt bekeken wat het komend jaar kan gebeuren.

In ieder geval hebben we afgelopen woensdag, 31 augustus, weer een start gemaakt. Van tijd tot tijd zullen we u op de hoogte houden van onze vorderingen of bijzondere gebeurtenissen.

Namens de Werkgroep Natuurbeheer Gasteren,
Herman Roepman
0592-269486 / h.roeps@wxs.nl