Glasvezelnieuws: bijeenkomst in Schipborg

Door de aansluiting van ‘Glas van Aa tot Hunze’ bij de coöperatie Noordenveld Zuid West zijn onze glasvezelplannen in een stroomversnelling terechtgekomen. Dit geldt niet alleen voor ons Drentsche Aa gebied, maar voor een veel groter gebied in de Noord-Drentse regio.
In de afgelopen maanden hebben ook Bunne/Winde, Zeijen, Donderen, Lieveren en Altena zich bij deze coöperatie aangesloten, terwijl andere initiatieven van plan zijn hetzelfde te doen. Dit heeft geleid tot een nieuwe naam: Coöperatie Glasvezel Noord.

Deze naam werd woensdag 31 augustus gepresenteerd door gedeputeerde Henk Jumelet op een bijeenkomst in de ‘Liefde van de Drentsche Aa’ te Schipborg. Op deze bijeenkomst werd ook het startsein gegeven voor de wervingscampagnes van de genoemde werkgroepen.

Dit gebeurde voor ons initiatief in een bijzondere vorm: burgemeester Eric van Oosterhout nodigde ambassadeurs van de verenigingen Dorpsbelangen uit om symbolisch een abonnement af te sluiten bij een van de twee providers. Daarmee deden ze een oproep aan alle inwoners van de dorpen om hetzelfde te doen en zich binnenkort aan te melden bij de nieuwe glasvezel coöperatie. Ook twee recreatieondernemers uit Schipborg ondertekenden eenzelfde overeenkomst.
De bijeenkomst werd bezocht door ruim 90 genodigden, voor een groot deel actieve werkgroepleden van de deelnemende dorpen, maar ook vertegenwoordigers van de providers PLINQ en NetVisit, van Verbind Drenthe, de provincie, de 5 betrokken gemeenten en vertegenwoordigers van andere initiatieven in de regio. Heel bijzonder om te zien dat er zoveel ‘bruisende energie’ aanwezig is van alle vrijwilligers voor de realisatie van het glasvezelnetwerk in onze regio.

 

Wat betekent dit nu voor Gasteren en omgeving?
Onze stuurgroep en andere betrokkenen zijn hard bezig met het opstarten van de wervingscampagne. In de tweede helft van september ontvangt u een informatiepakket, met alle informatie die nodig is om in alle rust te kiezen voor een abonnement bij een van de twee providers en daarmee voor het lidmaatschap van de coöperatie Glasvezel Noord. Daarna zijn er informatiebijeenkomsten met de providers en andere gelegenheden om vragen te stellen. Ook op de website van Glas van Aa tot Hunze zal vanaf dat moment alle noodzakelijke informatie te vinden zijn.

Aan het eind van het jaar weten we of het gelukt is. Als iedereen meedoet kunnen we in 2017 een eigen glasvezelnetwerk aanleggen!

Werkgroep glasvezel Gasteren

p.s. voor meer informatie zie de website van Glas van Aa tot Hunze

 Bron van onderstaand plaatje: Bernd Otter, Dagblad van het Noorden.