Eenrichtingsverkeer op de Zandkampen

Het is niet meer toegestaan om vanaf De Zandkampen de Oudemolenseweg in te rijden.

Op vrijdagmorgen 14 december 2018 plaatste een medewerker van de Gemeente Aa en Hunze verkeersborden waarmee een tijdelijke maatregel “eenrichtingsverkeer” van kracht werd. Het betreft een proef tot 1 maart 2019 om te onderzoeken of deze maatregel de verkeersveiligheid ten goede komt; een enquete zal de proef afsluiten. Er is gekozen voor een maatregel met borden omdat dat snel en goedkoop realiseerbaar is.

De verkeersveiligheid in Gasteren is al jaren een onderwerp van gesprek tussen Dorpsbelangen en de gemeente. Wat de Zandkampen betreft: struiken ontnemen het zicht voor het verkeer vanaf De Zandkampen en het verkeer op de Oudemolenseweg passeert de kruising met een te hoge snelheid.

Voor vragen naar aanleiding van deze maatregel, kunt u contact opnemen met de heer J. Meirink van het Team Ruimtelijk Beheer van de Gemeente Aa en Hunze (tel.: 0592267818).