Wordt lid van GGvE

Gasteren Goed voor Elkaar (GGvE) is een vereniging geworden. De oprichtingsvergadering heeft op 25 oktober plaats gevonden en de oprichtingsacte is op 3 november bij de notaris gepasseerd.
De activiteiten die GGvE tot nu toe ondernam (de Huiskamer, Samen koken – samen eten, de klussendienst en de vervoersservice) zullen ongewijzigd worden voortgezet.

GGvE wil een organisatie zijn vòòr en dòòr de inwoners van Gasteren. Daar sluit de verenigingsvorm het beste bij aan. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om d.m.v. contributie ook eigen inkomsten te verwerven. Dat is nodig nu de subsidie voor de eerste jaren ten einde is gekomen.

We zullen binnenkort dan ook bij u langskomen om te vragen of u lid wil worden. De contributie bedraagt
€ 10,00 per huishouden per jaar. Het liefst contant te voldoen of anders door overmaking op de GGvE bankrekening.

Wordt u ook lid?