Vrijwilligers gezocht voor het dorpshuis!

Zoals eerder aangegeven nemen Marchinus en Miranda met de jaarwisseling afscheid als beheerders van het dorpshuis. Dat is heel jammer, maar we gaan natuurlijk door met ons dorpshuis!

We gaan op zoek naar een nieuwe beheerder, maar die is, zeker met de huidige coronaperikelen, op korte termijn niet eenvoudig en snel te vinden. Daarom heeft het dorpshuisbestuur als overbrugging van een periode zonder beheerder een eerste opzet gemaakt voor een doorstart.

Na een grondige inventarisatie van noodzakelijk taken en werkzaamheden en na het bezoeken van een aantal andere dorpshuizen, komt het bestuur tot de conclusie: samen met de inzet van vrijwilligers gaat het zeker lukken om het dorpshuis draaiende te houden.
Het dorpshuisbestuur doet haar uiterste best om de overgang zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen, maar zij kan dat niet alleen en daarom doen we een beroep op alle inwoners van Gasteren.
Het dorpshuis is van ons allemaal, dus samen de schouders eronder!

De aanpak voor de komende tijd

Het bestuur kiest voor de volgende aanpak:
– Een coördinator/regelaar zorgt voor de aansturing van de vrijwilligers, voor de agenda voor zaalverhuur en voor het voorraadbeheer.
– De wekelijkse schoonmaak wordt verzorgd door 1 of enkele vrijwilliger(s).
En verder:
– Gebruikersgroepen moeten meer zelf doen en zelf regelen en krijgen daarmee een grotere verantwoordelijkheid.
– Taken en werkzaamheden worden vereenvoudigd waar mogelijk.
– Grote schoonmaak, voor binnen en buiten, wordt 1x of 2x per jaar uitgevoerd door een groep vrijwilligers.

Vrijwilligers gezocht

Kortom: er is werk aan de winkel. We zijn daarom op zoek naar vrijwilligers voor structurele en voor incidentele zaken.

 • Structureel: Coördinatie en schoonmaak. Hiervoor is een vrijwilligersvergoeding mogelijk.
 • Incidenteel:
  – Hulp bij activiteiten: bardienst, klaarmaken en opruimen van de zaal, etc.
  – Grote schoonmaak, binnen en buiten
  – Wat er zich nog meer aandient in de komende tijd.

Wil je ons structureel helpen als coördinator of bij de schoonmaak of heb je af toe tijd om ons te helpen bij de andere werkzaamheden, meld je dan aan als vrijwilliger voor het dorpshuis bij Berry Tiems via mail <dorpshuis@ingasteren.nl> of telefonisch 06-10283572

Wat we verder hebben gedaan

Ondertussen heeft het dorpshuisbestuur niet stilgezeten en zijn de eerste stappen voor een soepele doorstart gezet:

 • Het huishoudelijk reglement is aangepast aan de nieuwe situatie.
 • Twee bestuursleden volgen de cursus ‘Sociale Hygiëne’; dit is een voorwaarde voor het overnemen van de noodzakelijke vergunningen.
 • Een aantal bestuursleden hebben al het diploma ‘Verantwoord alcohol schenken’ ; een drankje schenken is dus geen probleem.
 • De inkoop van koffie, thee, fris, alcohol e.d. wordt aangepast.
 • De natuurwerkgroep is bereid gevonden het tuinonderhoud 2x per jaar (te helpen) verzorgen.
 • Er komt een pinautomaat. Betalen wordt gemakkelijker
 • Er komt een sleutelkluis; in goed overleg kan daar gebruik van worden gemaakt.

We gaan van start, doen de nodige ervaringen op en als het nodig is stellen we bij.

Bestuur Stichting Dorpshuis Gasteren