Terugkoppeling Enquête Energietransitie

Naar aanleiding van de bijeenkomst in ‘De Gasterije’ van de Werkgroep Energietransitie Gasteren van afgelopen april is er een enquête uitgezet in ons dorp (en het Balloërveld) om te peilen welke richting Gasteren op wil ten aanzien van de energietransitie. Dit ook om de Werkgroep Energietransitie Gasteren richting te geven met welke projecten zij juist wel en juist niet aan de slag zal gaan.

In de enquête zijn aan de dorpsbewoners vragen gesteld over welke investeringen al gedaan zijn aan verduurzaming en/of  energiebesparing en of er plannen zijn om dit in de toekomst te doen. Ook werden er een tiental stellingen geschetst waarbij de dorpsbewoners konden aangeven waar de interesse juist wel of niet naar uitgaat. Als laatste werd de vraag gesteld of het huishouden helemaal van het gas af zou willen en wat hier nog voor nodig is om dit in gang te zetten.

Graag willen we terugkomen op de uitkomsten van deze enquête en welke eerste stappen we hier als werkgroep al in hebben gemaakt alsook welke stappen we nog zullen gaan ondernemen hierin.

De enquête is uitgezet onder alle huishoudens in Gasteren en het Balloërveld. Hiervan hebben 55 huishoudens de enquête ingevuld. Een goede respons vindt de werkgroep en om deze reden ook representatief voor de vervolgstappen van de werkgroep en de energietransitie in Gasteren.

Als dorp zien we ons geen coöperatie vormen. Dit zien we meer als verdienmodel en dat is niet ons streven. We willen wèl graag energie opwekken en ook direct weer gebruiken in ons dorp. Ook dorp overkoepelende oplossingen zoals waterstof en een warmtenet zien we niet direct in het toekomstbeeld van Gasteren.

De top vier onderwerpen waar men het minst voor voelt zijn een coöperatie vormen, windmolens, windwokkels en het delen van een elektrische auto.

Over het algemeen blijkt dat het overgrote deel van het dorp al heeft geïsoleerd. Dit betekent dat de verdere investeringen voor verduurzaming veel zin hebben. Ook vindt men het soms lastig om te kiezen; welke mogelijkheden zijn er allemaal en wat zijn de kosten hiervan, wat zijn de voor- en nadelen?

De top vier onderwerpen waar de geënquêteerden het meest voor voelen zijn:

  • Samenwerken voor duurzaamheid van het dorp
  • Informatiebijeenkomsten organiseren
  • Subsidiemogelijkheden delen (en eventueel ondersteunen met aanvragen)
  • Mogelijkheden voor opslag uitwerken

Als we kijken naar hoe we Gasteren in de toekomst van het gas af gaan krijgen, dan is de voorkeur van het dorp om dit bij de individuele huishoudens te laten liggen. Als werkgroep zullen wij uiteraard gaan kijken wat er nodig is om dit te realiseren. Daarbij kunnen we als werkgroep een beroep doen op onze contacten met de Gemeente, de Provincie, Natuur en Milieufederatie en de Drentse Kei. Ook gaan wij als werkgroep (in eventuele gezamenlijkheid met andere werkgroepen die actief zijn in ons dorp) een Dorps Uitvoerings Plan (DUP) realiseren. Hierin gaan we een routekaart beschrijven om Gasteren aardgasvrij te krijgen en welke stappen elk huishouden hierin zou kunnen zetten om minder energie te gebruiken en uiteindelijk van het aardgas af te stappen.  Ook gaan we een plan maken om duurzamer te leven (bijvoorbeeld waterverbruik) en opslagmogelijkheden uitwerken. Met de overheden zullen we de uitbreiding en/of verbetering van het elektriciteitsnet meenemen. Ook gaan we de opslagmogelijkheden hierin uitwerken.

In het ontwikkelen van de DUP worden we hierbij ondersteund en gecoacht door diverse instellingen (Natuur en Milieufederatie en Gemeente Aa en Hunze).

De eerste stappen die we hierin gaan nemen zijn het organiseren van een drietal bijeenkomsten:

  • Op 4 november: een informatiebijeenkomst over elektrisch verwarmen. Wat zijn de mogelijkheden, voorwaarden, kosten en subsidies? Het Drents Energieloket is hierbij aanwezig alsook twee lokale installateurs.
  • Half januari 2024: Slim omgaan met energie
  • Half maart 2024: Circulaire economie in Gasteren en duurzamer leven

Met deze stappen en het maken van het DorpsUitvoeringsPlan (DUP) maken wij ons klaar als duurzamer dorp met een stip op de horizon voor een aardgasvrij bestaan voor de volgende generaties.