Skyline Gasteren

Dorpsgenote Pauline Hellema verrast ons met een bijzondere kijk op ons dorp, vastgelegd in een dag- en een nachtbeeld; zie hieronder haar foto’s, met toelichting:

“Als je vanaf de Zuides naar het dorp loopt, kun je mooi de skyline van Gasteren zien. Deze bestaat uit huizen, rietgedekte boerderijen en stallen.
Door dit beeld heb ik me laten inspireren om deze foto-improvisatie te maken van de skyline van Gasteren. En…wie loopt daartussen? Inderdaad: de nacht- en ook wel dagwaker van ons mooie dorp. Deze symboliseert de zorg voor elkaar.”