Opbrengst collecte Amnesty International

De collecte voor Amnesty International 2023 heeft in Gasteren een totaalbedrag van € 436,21 opgebracht. De opbrengst is van onschatbare waarde!

Amnesty International is een onafhankelijke organisatie en neemt voor haar onderzoek en acties geen geld aan van overheden of politieke groeperingen. Jaarlijks voert Amnesty meer dan honderd onderzoeken uit, bijvoorbeeld om bewijs te verzamelen van oorlogsmisdrijven door Russische troepen tijdens de oorlog in Oekraïne. Op basis daarvan kunnen later daders worden berecht. Ook met de talrijke acties zijn hoge kosten gemoeid, zoals voor ons wereldwijde spoedactienetwerk voor mensen in acuut gevaar.

Namens  Amnesty International hartelijk dank voor uw gift!