Minder maaien in de dorpen

Gemeente Aa en Hunze is gestart om bermen en gazons binnen de bebouwde kom op bepaalde locaties minder vaak te maaien. Voor de keuze van deze locaties wordt gekeken naar de aanwezigheid van eikenbomen, het gebruik van het gazon, de beschikbare ruimte en de aangrenzende beplanting.

Panda opraapwagen

We maaien minder rond eiken om de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups een kans te geven. Locaties met brede bermen en grenzend aan singels en houtwallen komen in aanmerking voor het minder maaien. Speelveldjes en zichtlocaties worden regulier gemaaid. We maaien het gras, afhankelijk van de locatie en de situatie, één of twee keer per seizoen. Op andere locaties wordt gefaseerd of eens in de maand gemaaid. Bij gefaseerd maaien blijft steeds een ander deel van het gras staan. Het maaisel wordt met een hark en opraapwagen van het gras gehaald. Door het maaisel af te voeren verschralen de bermen en gazons waardoor bloemen nog meer kans krijgen.

Meer bloemen
Door minder te maaien, krijgen bloemen in de bermen en gazons meer kans. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, maar na een paar seizoenen zie je het grasveld veranderen. Er komen steeds meer madeliefjes, paardenbloemen, hondsdraf, speenkruid, ereprijs en met een beetje geluk pinksterbloemen. Zo ontstaat er meer variatie, daar profiteren vlinders, bijen, hommels en insecten van. Met al die bloemen is er een overvloed aan nectar en stuifmeel en zijn er genoeg plekjes om te schuilen.

Natuurlijke vijanden eikenprocessierups
De eikenprocessierups heeft vele vijanden, zoals sluipwespen, gaasvliegen, zweefvliegen, kevers maar ook mezen, mussen, spreeuwen en grootoorvleermuizen. In een landschap met veel diversiteit leven veel verschillende soorten insecten en vogels. Zo ontstaat een ecosysteem dat zichzelf in balans houdt. Plagen zoals de eikenprocessierups lopen hierdoor minder snel uit de hand. Door de omgeving van eikenbomen geschikt te maken voor de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups wordt de kans vergroot dat het aantal rupsen binnen de perken blijft. Het ontwikkelen van een gevarieerd landschap heeft tijd nodig, daarom is deze ecologische aanpak een investering op lange termijn.

Het is geen besparing
Dat de gemeente de werkwijze heeft veranderd en delen minder maait, levert geen besparing in de kosten op. We hebben er zelfs voor moeten investeren door de aanschaf van een gras opraapwagen. We doen dit om de natuur te helpen door de biodiversiteit te vergroten, niet om kosten te besparen.

Evaluatie
Na het eerste seizoen gaat de gemeente evalueren. Op welke locatie gaat het goed, hebben we verzoeken ontvangen om het maaien aan te passen. Op basis van de evaluatie worden er waar nodig veranderingen doorgevoerd voor het volgende maaiseizoen. Misschien vind je de niet gemaaide berm langs je perceel er slordig uitzien en zou je het liefst de grasmaaier erover willen laten gaan. Wij vragen je om dit niet te doen. Je krijgt daar een kleurrijke berm voor terug én je helpt de insecten.

Langer gras heeft meer voordelen
Langer gras is beter bestand tegen droogte en hitte en zal in de zomer minder snel dor en geel worden. Mos heeft minder kans als het gras langer is.

Zaai inheemse bloemenmengsels
Heb je een braakliggend stuk grond op je erf, akker of in de tuin? Fleur het op met een inheems bloemenmengsel. Goed voor de insecten, goed voor de biodiversiteit en dus ook goed voor jou.

Heb je vragen of opmerkingen of misschien ontstaan er toch situaties die door het maaibeleid minder overzichtelijk worden en dus gevaarlijk? Meld dit dan bij Emo Verdoes, gemeente Aa en Hunze, via everdoes@aaenhunze.nl .

(Bron: gemeente Aa en Hunze)