John Huivenaar

Zoals inmiddels algemeen bekend is John Huivenaar gestopt als bezorger van Dagblad v/h Noorden en de overige ochtendkranten. Hij heeft dit 20 jaar gedaan en altijd uiterst punctueel. Afgelopen dinsdag (11 okt.) hebben wij – Hendrik Mathijssen en Wout van Bochove –  hem een fruitmand gebracht en een mooi geldbedrag als afscheidskado, namens zijn ochtendkrantlezers. Het tragische is dat zich een akelige ziekte bij John heeft geopenbaard net voordat hij officieel afscheid zou nemen. De toekomst lijkt voor hem zeer ongewis. Hij wil aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd zijn dankbaarheid overbrengen. Het heeft hem zeer geraakt dat het dorp zich op deze wijze tot hem gericht heeft. Wij wensen hem veel sterkte en nabijheid van zijn dierbaren toe in de tijd die hem nog gegeven is.