Jaarvergadering Dorpsbelangen 2020

Beste leden van de vereniging Dorpsbelangen Gasteren,

Het bestuur stond eind maart in de startblokken om de jaarvergadering te organiseren. De Corona-maatregelen zorgden ervoor dat we niet als groep bij elkaar mochten komen om deze bijeenkomst te houden. Statutair is het bestuur verplicht uiterlijk in juni met de leden te spreken over zijn jaarverslag en verantwoording af te leggen over ..”zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.”  Deze keer zal dat noodgedwongen anders gaan.

Het bestuur heeft besloten om de fysieke bijeenkomst van een jaarvergadering dit jaar niet door te laten gaan. We willen u wel vragen of u kunt instemmen met de jaarrekening en de begroting van 2020. U kunt dit doen door digitaal te reageren op onderstaande stukken:

  1. Het jaarverslag van de secretaris. Het verslag vindt u HIER
  2. Het verslag van de jaarvergadering van vorig jaar. Het verslag vindt u HIER
  3. De jaarrekening en de begroting van 2020 kunt u opvragen door een mail te sturen naar onze penningmeester Iris Koffijberg: iris.koffijberg@gmail.com. Zij stuurt u de stukken per mail toe.

Als u opmerkingen, vragen of bezwaren heeft, stuur uw reactie dan uiterlijk 8 juli in naar de secretaris: dorpsbelangengasteren@outlook.com. Via e-mail en website zullen we een samenvatting van de reacties en de conclusies publiceren.

Wat het bestuur betreft zijn er enkele wijzigingen. Margriet Hilbolling treedt af als bestuurslid/secretaris. Ze heeft de maximale twee termijnen volgemaakt. Het bestuur heeft Beanca Hollander bereid gevonden om haar taak over te nemen.

Daarnaast treedt Fred Dresia af als bestuurslid. Hij heeft de termijn van 3 jaar afgerond. Voor Fred hebben we nog geen andere kandidaat op het oog. Wij gaan uit van jullie instemming.

 

Tenslotte nog een verzoek voor de kascommissie. Wie wil er voor de komende twee jaar in de kascommissie? Voor informatie hierover kunt u terecht bij de penningmeester, Iris Koffijberg. Mochten zich geen mensen aanmelden voor deze taak, dan wordt Petra van der Zanden gevraagd om nog een tweede termijn kascommissielid te blijven.

We hopen u op deze wijze voldoende geïnformeerd te hebben en zien uit naar uw reacties.

Bestuur vereniging Dorpsbelangen
Dorpsbelangen Gasteren.