Jaarlijkse contributie

Eind februari zal de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren weer de jaarlijkse contributie innen. Voor de meeste inwoners gaat dat per automatische incasso. De jaarlijkse contributie bedraagt ook in 2023 weer €7,50 voor eenpersoons- en €15,00 voor meerpersoonshuishoudens.

Nieuwe bewoners die graag lid willen worden en bewoners die normaal gesproken contant betalen, kunnen hun bijdrage overmaken op rekeningnummer NL46 RABO 0302915095 tnv Ver. Dorpsbelangen Gasteren of contact opnemen met onze penningmeester Iris Koffijberg, iris.koffijberg@gmail.com.

Van de jaarlijkse geïnde contributie komt ruim 40% ten goede aan instandhouding van ons Dorpshuis. Daarnaast komt de contributie komt ook ten goede aan de in- en ontspanningsweek, de website, het bedanken van vrijwilligers en het onderhoud van de AED.