Installeer een virusscanner (update)

Bent u een dagelijkse bezoeker van onze webstek? Dan heeft u gemerkt dat <www.ingasteren.nl> een paar dagen niet bereikbaar was. De provider had namelijk de webstek op slot gezet omdat in het door ons gebruikte systeem een virus was geslopen. Zeer waarschijnlijk is dit veroorzaakt door een hacker. Misschien dezelfde die onze webstek al meerdere malen misbruikt heeft als springplank voor zijn of haar snode plannen. Samen met de provider blijven we aan een oplossing werken om herhaling te voorkomen. Maar de provider en wij kunnen niet voor 100% voorkomen dat er zich opnieuw een virus nestelt in ons systeem.

En wat zijn dan die snode plannen? U kunt het wel raden: een virus op de PC van de bezoekers installeren. Van één plaatsgenoot weten we dat hij dankzij een goede ‘virusscanner’ heeft voorkomen dat zijn PC geïnfecteerd werd; de virusscanner voorkwam dat de PC het virus ophaalde uit de Gasterse webstek! Daarom adviseren wij onze bezoekers om een GOEDE virusscanner te installeren.

Wat is een goede virusscanner? De meeste virusscanners doen hun werk goed: virussen detecteren en isoleren. Maar waar het om vooral gaat is dat een virusscanner zeer regelmatig wordt gevoed (“ge-update”) met informatie over nieuwe virussen: dagelijks verschijnen er nieuwe virussen. Als de virusscanner slechts wekelijks een update ophaalt, dan is het geen goede virusscanner. De minimum update-frequentie moet dagelijks zijn. Zeer waarschijnlijk halen de gratis-virusscanners minder vaak nieuwe updates op. Vier van onze redacteuren en minstens één plaatsgenoot hebben goede ervaringen met de scanner van <www.ESET.com>. Ons tweede advies is: laat een ervaren of deskundig iemand u informeren, bijvoorbeeld degene bij wie u de PC gekocht heeft.

En dan horen wij u denken: “Nou, dan bezoek ik de webstek van Gasteren niet meer.” Verkeerd gedacht! Elke webstek die u bezoekt of elk e-mailbericht dat u ontvangt KAN een virus bevatten … en dan hebben wij het niet alleen over het bezoeken aan duistere webstekken en/of het ontvangen van dito e-mailberichten! Anno 2016 is het echt noodzakelijk om een goede virusscanner op een Windows-PC te installeren!!!

 Gebruikers van een Apple-computer hoeven minder bevreesd te zijn omdat een Apple niet bevattelijk is voor een virus. Twee redacteuren met een Apple troffen met de ESET-scanner geen virus aan in hun systeem.