Ingelaste ledenvergadering IJsvereniging Wintervreugd

IJsvereniging Wintervreugd nodigt haar leden uit voor een ingelaste algemene ledenvergadering op vrijdag 16 december 2022 om 20.00 uur in dorpshuis de Gasterije.

Agenda: 

  1. Verkiezing Penningmeester; kandidaat: Harm van Rhee
    Tegenkandidaten kunnen zich melden tot 1 uur voorafgaand aan de vergadering bij voorzitter Jeroen Oomen (email: Jeroen.Oomen@gmail.com).
  2. Introductie-benoeming nieuwe bestuursleden
  3. Automatische incasso donateurschap IJsvereniging-Wintervreugd