Helpen wij elkaar?

De Werkgroep Energietransitie Gasteren organiseert een bijeenkomst over de toekomst:
Wat gaan wij gezamenlijk doen als dorp om van het gas af te komen?

Helpen wij elkaar? Starten we een coöperatie? Kijken we naar andere mogelijkheden? Doen we aan gezamenlijke inkoop?
Kom en praat mee op: Maandagavond 20 maart om 19.30 uur met een drankje, bitterballen en kroketten in het Dorpshuis

Het is tijd voor de volgende stap in het proces van de energietransitie. We zijn begonnen met energiebesparing (blijft een aandachtspunt). De volgende stap is individueel energie opwekken met zonnepanelen (zijn velen al mee bezig) of van het gas af met een warmtepomp. De derde stap willen we nu samen als dorp gaan bepalen: gaan we als dorpsgemeenschap nog een stap verder? En zo ja, welke stap nemen we dan?

Op 20 maart gaan we met elkaar in gesprek over bijvoorbeeld:
– Lukt het iedereen volledig zelfvoorzienend te worden wat betreft energie?
– Wat als dat helemaal niet of slechts gedeeltelijk gelukt?
– Is het een idee coöperatief te gaan denken?
– Welke manieren van coöperatief energie opwekken zien we eventueel zitten? (Zon? Wind? Biogas? Waterstof? Andere?)
– En gezamenlijk energie opslaan?
– Andere gezamenlijke mogelijkheden? (bijvoorbeeld elektrische deelauto’s?)

Het gaat dus om mogelijke ontwikkelingen die het dorp in zekere zin kunnen veranderen. We hopen daarom op een grote opkomst om zoveel mogelijk meningen en ideeën te kunnen inventariseren. Dat is van belang voor ons werk als werkgroep. We willen namelijk graag verder, maar: samen met de dorpsgemeenschap. Tot de 20e!

Meld je aan voor 15 maart op mailadres: energie-transitie@ingasteren.nl
Met de vermelding van je naam en hoeveel mensen