Goud groeit in Gasteren

 De redactie ontving bijgaande foto en tekst die ze u niet wil onthouden.

‘Goud groeit in Gasteren aan de bomen’.

Een ieder die zich over de Gasterse Duinen begeeft heeft oog voor iets anders. MTB-ers letten op de driehoekjes-met-cirkels, wandelaars van het Pieterpad zoeken de rood-witte markeringen, vogelaars zoeken naar de zeldzame Grauwe Klauwier en dromers genieten gewoon van de omgeving.

Slechts een enkeling ziet iets bijzonders: goudkleurige eikenblaadjes en eikels. Het goud schitterde in de zon en viel daardoor op. Is het een ziekte? Gaat Gasteren een gouden toekomst tegemoet? Of is het goud onderdeel van een speurtocht? Wie het weet mag het zeggen; graag bericht aan <deredactie@ingasteren.nl>.

Om te voorkomen dat er een goudkoorts uitbreekt, blijft de vindplaats geheim.