Glasvezel: verslag van de informatiemarkt en een oproep

De informatiemarkt op zaterdag 15 oktober in de Gasterije verliep zeer geanimeerd. Tussen 10.30 uur tot 12.15 uur kwamen belangstellenden binnen met een groot aantal gevarieerde vragen. De vier aanwezige werkgroepleden werd geen moment rust gegund, maar er was wel voldoende tijd om met elkaar van gedachten te wisselen.

De meeste bezoekers bleken, mede door de glasvezelkrant, goed geïnformeerd. Veel vragen konden ter plekke goed worden beantwoord; de overige, voor de providers of de coöperatie, werden ingevuld op een vragenformulier en worden zo snel mogelijk doorgestuurd. Verder zullen de antwoorden op diverse vragen binnenkort beschikbaar komen in de rubriek ‘Vraag en Antwoord’ op de site van Glas van Aa tot Hunze.

Er waren veel vragen over technische details en over verschillen tussen de providers. Hierbij ging het onder andere over de kwaliteit van de wifi-verbindingen, aansluitingen binnenshuis, zenderpakketten, interactieve tv, telefoonabonnementen, wijziging van email-adressen etc.

Ondanks deze aandacht voor details werd de waarde van een glasvezelnetwerk voor nu en voor de toekomst zeker onderkend. De hoofdreden voor het starten van ons glasvezelproject is dat we de leefbaarheid in onze dorpen willen versterken door te zorgen voor hoogwaardige internetverbindingen, waarmee we ook in de toekomst verder kunnen. Ons huidige netwerk loopt tegen haar grenzen aan en als we nu geen stap vooruit maken worden we op achterstand gezet. Steeds meer worden we afhankelijk van goede (internet-)communicatie in het dagelijkse leven en voor onderwijs en zorg op afstand. Nu hebben we de kans om deze voorzieningen te verbeteren met de hulp van de provincie en die kans krijgen we de komende jaren niet weer.
Met deze argumenten kon ook een duidelijk antwoord worden gegeven op een basisvraag van verschillende bezoekers: “Ik ben nu niet ontevreden, waarom zou ik eigenlijk meedoen?”

Tenslotte een oproep aan iedereen die nu al weet dat hij/zij meedoet: meld je aan voor 1 november.
Dat geeft ons als werkgroep de kans om ons te richten op de dorpsgenoten die nog niet beslist hebben. Samen met de andere dorpen gaan we er voor om per 1 december 2016 ons vereiste percentage van 65% bereikt te hebben. Voor Gasteren, Balloërveld meegerekend, is de doelstelling: 106 aanmeldingen.

Hoe nu verder?
Eerst ligt de bal bij u; u kunt zich nu aanmelden bij 1 van de providers. Als begin november nog niet iedereen gereageerd heeft zullen wij contact met u opnemen. Heeft u nog vragen: neem dan contact op met de contactpersoon in uw straat of stuur een mailtje naar info@glasvanaatothunze.nl. Desgewenst organiseren we nog een inloopavond of komen we persoonlijk bij u langs.

Werkgroep Glasvezel Gasteren,
Meindert Krijnsen, Otto de Boer, Okke Jan Ottens, Anetta Boonstra, Martien van der Poll, Arnold Tang en Ben Mulder.