Glasvezel: marktconsultatie en samenwerking

De marktconsultatie, die eind april heeft plaatsgevonden, heeft een voor ons positief resultaat opgeleverd. Er zijn geen ‘marktpartijen’ (zoals Ziggo, KPN, Tele2 etc.) die van plan zijn om de in de komende jaren een netwerk voor snel internet aan te leggen in de buitengebieden van ‘Glas van Aa tot Hunze’. Dit betekent dat de provincie voor de trage aansluitingen buiten de dorpskernen (de zg. witte gebieden) leningen mag verstrekken met een laag rentetarief. Dus wat dat betreft kunnen we verder.

Ook de discussie over wat ‘wit’ is volgens de Europese regels is afgerond. Dit betekent voor ons: van de 1050 mogelijke aansluitingen zijn er 753 grijs (72%) en 257 wit (28%).

Ondertussen zijn er diverse gesprekken gaande met andere initiatieven, met de provincie en met de gemeenten over samenwerking en met name over de financieringsmogelijkheden van het project. Ook hierin zijn concrete, positieve ontwikkelingen te melden. De provincie trekt extra geld uit voor snel internet (bedoeld voor leningen) en door samenwerking met andere initiatieven wordt de kans groter dat we kunnen voldoen aan gestelde financieringseisen.
We hebben goede hoop dat ons project nog voor de zomer (weer) in een stroomversnelling terecht komt.

Tenslotte: de stuurgroep van ons initiatief heeft ingestemd met deelname van Anderen aan ons project.

Werkgroep glasvezel Gasteren.