Glasvezel: extra schouw voor binnenhuisbekabeling

Ons bericht van vorige week dat de binnenhuisbekabeling mogelijk aangepast moet worden voordat de installatie door de provider kan worden uitgevoerd heeft logischerwijze vragen opgeroepen. In dit bericht hebben we aangegeven dat er met name voor de aansluiting van de tv in veel gevallen iets moet worden veranderd aan de bekabeling. Vaak wordt nu gebruik gemaakt van een coaxkabel, terwijl bij glasvezel de tv wordt aangesloten op een internetkabel. Mogelijk zijn er ook andere aanpassingen nodig, bijvoorbeeld omdat de glasvezel op een ander punt het huis binnenkomt dan de huidige tv- of telefoonkabel.

Om deze reden heeft onze Gasterense werkgroep het initiatief genomen om op verzoek een schouw te laten uitvoeren om te bekijken wat er eventueel aangepast moet worden aan de bekabeling.
Hiervoor hebben we afspraken gemaakt met respectievelijk Computer Service Assen en met PC Service Shop Annen. Zij zijn beide bereid deze schouw op zich te nemen. Moet er iets aangepast worden dan ontvangt u hiervoor een offerte, zo niet dan zijn er geen kosten aan verbonden. Ook zijn ze graag bereid om de installatie uit te voeren; dit bespaart een lange wachttijd bij de provider (en ergernis vanwege de slechte bereikbaarheid). De kosten van deze installatie zijn zeer beperkt.

Wil je hier gebruik van maken neem dan contact op met:

  • Computerservice Assen; T: 0592 – 710463
  • PC Service Shop Annen; T: 0592 – 343112

Als je hier aan meedoet, stuur dan ook even een bericht naar glasvezel@ingasteren.nl , dan blijven wij op de hoogte.
Voor deze laatste fase van de aanleg van glasvezel in Gasteren is het betreffende onderdeel van InGasteren.nl bijgewerkt; verdere aanvulling volgt nog in de komende weken.
Kijk in het menu aan de bovenkant van de site bij: Dorpsleven/Glasvezel.

Namens de werkgroep glasvezel Gasteren, Ben Mulder en Meindert Krijnsen