Gezocht: nieuwe BurgerHulpVerleners

Na een succesvolle campagne in 2022 zetten we in op nogmaals een uitbreiding van de Burgerhulpverlenerspool van Gasteren. Opnieuw biedt Dorpsbelangen Gasteren beginners- en vervolgcursussen reanimatie/AED aan.

Doelstelling daarbij is het realiseren van een Burgerhulpverleners Collectief Gasteren (BHCG) van 50 oproepbare personen die via het platvorm HartslagNu.nl kunnen worden opgeroepen om bij een reanimatie te helpen.

Uitgangspunt daarbij is dat;

  • Iedereen uit Gasteren die dat wil, kan deelnemen aan de basis- en herhalingscursussen in het toepassen van reanimatie en bediening/gebruik van een AED.
  • Deelnemers die de basiscursus hebben gevolgd, enthousiasmeren/stimuleren zich aan te melden bij het Burgerhulpverlenerscollectief  Gasteren en HartslagNu.nl
  • Extern opgeleide en gecertificeerde hulpverleners (die dit via werk of opleiding doen) stimuleren lid te worden van het Burgerhulpverlenerscollectief Gasteren en HartslagNu.nl

Op woensdag 4 en maandag 09 oktober organiseert Dorpsbelangen weer de AED/Reanimatie cursus. De cursus wordt gegeven door Burger Hulp Verlening Noord Nederland, cursusleider Roeland Hoogenraad (Anloo). De cursusavonden zijn zowel bedoeld voor herhaling als voor nieuwe deelnemers (basiscursus).

De avonden beginnen om 19:00 uur en zullen zo`n twee en een half uur in beslag nemen. De kosten bedragen 25 euro per persoon. Indien de persoonlijke zorgverzekering de cursus niet vergoedt, zie onderstaande link) dan vergoedt Dorpsbelangen de kosten tot maximaal 20 euro per persoon. Deze bijdrage is alleen voor diegenen die zich aanmelden als BurgerHulpVerlener middels registratie bij www.HartslagNu.nl. Een aanmelding bij HartslagNu.nl betekent dat je je aansluit bij het Burgerhulpverleners Collectief Gasteren (BHCG) en dat je in het geval van calamiteiten een oproep ontvangt voor hulpverlening. Uiteraard alleen in te vullen als je beschikbaar bent ten tijde van de oproep.

Op dit moment bestaat het Burgerhulpverleners collectief uit 37 personen. Onderstaande grafiek toont de geografische spreiding.

Dat betekent dat we inmiddels 74% van de geformuleerde doelstelling hebben behaald. We zoeken daarom nog meer bewoners die willen aansluiten bij dit burgerhulpverleners collectief en jaarlijks bereid zijn de herhalingscursus te volgen.

Het is fijn om over de vaardigheden voor reanimatie en AED te beschikken als het noodzakelijk is deze toe te passen tijdens hartstilstand gevallen. Niet alleen in het dorp maar ook privé, op het werk, tijdens reizen en hobby.

Heb je belangstelling voor het volgen van de basisopleiding reanimatie/AED ongeacht of je wel of niet wil toetreden tot het Burgerhulpverleners Collectief (er is geen verplichting!) meld je dan nu aan. Dit kan via het volgende mail adres met vermelding van naam, adres, mobiele telefoonnummer, geboortedatum en de datum van de gewenste cursusavond. Heb je wel belangstelling maar ben je verhinderd op de aangegeven data geef dit dan ook door. Bij voldoende belangstelling kunnen we mogelijk een reserve avond organiseren.

Stuur je opgave voor 1 oktober naar reanimatiegasteren@sportsvision.nu
Mocht je nog meer informatie nodig hebben bel dan gerust met Johan Boonstra tel. 0592231526 of 0620440366.

Check je zorgverzekering vergoeding middels deze link: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus