Gasteren aangesloten op glasvezel

Meer dan 6 jaar geleden hebben enkele initiatiefnemers de eerste stappen gezet om ook Gasteren aangesloten te krijgen op glasvezel. Hulde voor hun geduld en vasthoudendheid. Het is gelukt, en hoe! Meer dan 75% van de adressen doet mee. Een onwaarschijnlijk hoog percentage in een dorp waar binnen de bebouwde kom zowel Ziggo als KPN al beschikbaar zijn met redelijk snelle verbindingen.

Er waren 2 belangrijke drijfveren voor de mensen van het eerste uur: zorgen dat ook ons dorp voorbereid is op de digitale toekomst, maar vooral ervoor zorgen dat de adressen buiten de dorpskern ook kunnen beschikken over een goede digitale verbinding met de buitenwereld. De initiatiefnemers hadden nooit kunnen vermoeden dat we supersnel internet zo hard nodig zouden hebben in deze Corona-tijd.

Ervaringen:

Hoe is het de afgelopen maanden gegaan met aansluiting en installatie? De ervaringen zijn verschillend, maar als werkgroep hebben we de indruk dat de Gasterense huishoudens goed voorbereid waren en dat het daardoor iets beter liep dan in sommige andere dorpen. Vooral de oproep om de bekabeling binnenshuis tijdig in orde te maken heeft gewerkt en er is goed gebruik gemaakt van de computerservice-bedrijven in Annen en Assen. In noodgevallen hebben leden van onze werkgroep bijgesprongen, in de vorm van advies of praktische hulp.

Samenvattend kan gesteld worden dat de oorspronkelijke doelen (en de beloftes van Glasvezel buitenaf, tegenwoordig werkend onder de naam ‘Delta Fiber Network’, DFN) gehaald zijn: supersnel en stabiel internet en haarscherp tv-beeld.

Dat betekent niet dat het niet wennen was voor sommige gebruikers, vooral wat betreft de tv. De afstandsbediening werkt anders, teletekst en ondertiteling zijn anders en niet altijd optimaal en voor wifi moest soms nog de meest optimale oplossing gevonden worden. Onze indruk is dat de meeste mensen tevreden zijn, maar dat anderen toch nog wel wat langer nodig hebben om te wennen en vooral hopen dat er nog verbeteringen op tv-gebied geleverd worden door de dienstenaanbieders CaiWay en Delta.
Verder was er best veel gemopper over de slechte bereikbaarheid van de klantenservice van de dienstenaanbieders en de matige kwaliteit van hun hulp.

Als Gasteren hebben we klein voordeel: 2 van onze werkgroepleden maken deel uit van het dagelijks bestuur van DGC en hebben daarbij korte lijnen met DFN en de dienstenaanbieders. Op deze manier hebben zij hulp kunnen vragen bij klachten of dringende problemen.

Voor een meer gedetailleerd beeld van de ervaringen: kijk elders op deze site.

Tips:

  1. Bent u nog niet tevreden over uw wifi-verbinding? Delta en CaiWay hebben op dit moment een ‘eindejaars-voordeel’ aanbieding voor een setje van 3 zg. mesh-wifi-boosters (Deco M5). Actieprijs: €49,-. Voor Delta duurt de actie nog maar kort (tot maandag 11 januari); de actie van CaiWay start later; wanneer is nog niet bekend, maar op zijn vroegst vanaf maandag 11 januari.
    Delta-link: nl/eindejaarsvoordeel
    CaiWay-link: nog niet bekend; wordt zo snel mogelijk op InGasteren geplaatst.
  2. Heeft u nog vragen of klachten en werden deze tot nu toe niet voldoende beantwoord door de klantenservice van de dienstenaanbieders: stuur een mailtje naar onze werkgroep en wij doen ons best om te helpen bij het vinden van een oplossing. Email: glasvezel@ingasteren.nl

Werkgroep glasvezel Gasteren