Enquête biodiversiteit

De Werkgroep Biodiversiteit Gasteren heeft ruim een week geleden huis aan huis een enquêteformulier verspreid waarin de inwoners van Gasteren konden aangeven wat hun wensen bij een aantal ‘groene’ onderwerpen:
* open tuinenroute, van elkaar leren
* verbeteren van de biodiversiteit in eigen tuin (minder gif, opzetten composthoop)
* creëren van bloemrijke bermen in en om Gasteren
* zelf bouwen van een insectenhotel
* bestrijden van invasieve exoten (Japanse duizendknoop, Amerikaanse vogelkers)
* creëren van ecologische structuren rond Gasteren (heggen en struwelen)
* updaten van verouderde dorpsommetjes van Gasteren
* de terugkeer van de patrijs stimuleren.
Heeft u nog niet gereageerd maar wilt u het alsnog doen terwijl het enquêteformulier niet meer voorhanden is? Geen nood!  Tot 5 november 2023 kunt u via biodiversiteit.gasteren@gmail.com aangeven of u over één of meerdere van bovenstaande onderwerpen meer informatie wil hebben of er zelf actief aan wil meewerken.
Heel graag.
Met vriendelijke groet,
Werkgroep Biodiversiteit