Eén jaar later…..

Nationale actie om klokken te luiden voor vrede in Oekraïne
Van Zwolle tot Amsterdam, van Brielle tot Noordwijk. In heel Nederland werden in het voorjaar van 2022 iedere maandagavond 6 weken achter elkaar klokken geluid voor troost, hoop en verbinding. Klokkenluiders door het hele land namen het initiatief om de klok te luiden voor de vrede. Voor de dappere mensen in Oekraïne, die strijden voor hun land. Voor de mensen die huis en haard moeten verlaten en op de vlucht zijn om zichzelf in veiligheid te brengen. Én voor de mensen van goede wil uit Rusland, die ongewild in een oorlog worden meegesleept.

Een jaar later…
We zijn nu bijna een jaar verder. Een moment om bij stil te staan maar niet om stil te zijn! Daarom de oproep om op 24 februari, exact 1 jaar na het uitbreken van de oorlog, om 19:00 uur in de avond weer zoveel mogelijk klokken te luiden. Ook de Magnuskerk in Anloo doet mee!
Laten we dan zeker ook slachtoffers gedenken. Niet alleen van die vreselijke oorlog, maar ook van de verschrikkelijke aardbeving in Turkije en Syrië.

Giro 555
Op 7 maart 2022 was er ook de start voor financiële hulp aan mensen uit Oekraïne met de landelijke actiedag Giro555. Deze actie Samen in actie voor Oekraïne loopt nog tot en met 31 maart 2023. Tot die datum kan er zeker ook daarvoor nog gedoneerd worden via IBAN: NL08 INGB 0000 0005 55 t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag, onder vermelding van ‘Oekraïne; zie www.555.nl/oekraïne

Zoals u ongetwijfeld weet zijn nu ook donaties voor hulp aan de aardbevingsslachtoffers zeer welkom op dit gironummer. Daarvoor vermeldt u ‘aardbeving’. Meer over deze actie: www.555.nl/aardbeving