Bericht voor vrijwilligersorganisaties in Gasteren

Vereniging Dorpsbelangen Gasteren liet de redactie het volgende weten:

Tekort aan vrijwilligers?

De gemeente Aa en Hunze wil graag weten of organisaties na twee jaar corona nog uit voldoende vrijwilligers bestaan of dat er sprake is van een tekort. Is dat laatste het geval, dan wil de gemeente graag ondersteunen bij het werven van nieuwe vrijwilligers.

De gemeente en het VIP, Vrijwilligers Informatie Punt, hebben daarom een enquête opgesteld met het doel te achterhalen welke vragen er leven en welke behoeften er bij organisaties zijn. Via onderstaande link kun je een korte vragenlijst invullen. Dit kan tot en met vrijdag 2 september a.s.

Aan de hand van de antwoorden worden in het najaar 2022 activiteiten georganiseerd die organisaties verder helpen. De gemeente hoopt op een grote respons.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeod-CBzBTusC58N3wtdTa05Csj5NRHCMeKAsD1ZQTErgEDNw/viewform