De werkgroep richt zich op de volgende activiteiten

 1. Het beschikbare archiefmateriaal (documenten, foto’s/film/video’s, voorwerpen) rubriceren, ordelijk opbergen en toegankelijk maken.
 2. Oproepen tot het inbrengen van relevant aanvullend materiaal.
 3. Onderzoek (laten) verrichten naar aspecten/onderwerpen waarover nog niet of weinig beschikbaar is in het bestaande archief.
 4. Verzamelen van relevant eigentijds materiaal dat mogelijk voor toekomstige generaties inzicht biedt in (ontwikkelingen in) het Gasteren van vandaag. (De gebeurtenis van vandaag is de geschiedenis van morgen.)
 5. Bekendheid geven aan het bestaan en de functie van het archief door een website in te richten, publicaties te verzorgen en activiteiten te organiseren met als doel delen van het beschikbare materiaal onder de aandacht te brengen van inwoners van Gasteren en andere geïnteresseerden.

Een aantal activiteiten vindt permanent en doorlopende plaats:

 • rubriceren, ordelijk opbergen en toegankelijk maken van het beschikbare materiaal
 • inventariseren van bewoningsmutaties en deze verwerken in de bewoningsgeschiedenis
 • onderhouden van de website

Hiernaast worden projectmatig activiteiten ondernomen. Op dit moment (sept. 2019) zijn dat:

 • Inventarisatie van nog niet eerder geraadpleegde (digitale) archieven en websites die mogelijk interessante informatie over historisch Gasteren bevatten.

Activiteiten in voorbereiding:

 • Het interviewen van oudere dorpsgenoten die in Gasteren geboren en getogen zijn over gebeurtenissen en ontwikkelingen uit vroeger jaren.
 • Onderzoek naar de archeologische opgravingen in en rond Gasteren.

Hebben deze of andere historische onderwerpen uw belangstelling? En heeft u tijd en zin daaraan mee te werken? Neem dan contact op met de werkgroep door een mailtje te sturen naar historischgasteren@ingasteren.nl of te bellen naar Henk Hellema [231400] of Herman Roepman [269486].